Hướng dẫn đặt hợp đồng mua bán

Câu hỏi: Công ty chúng tôi muốn đặt hợp đồng mua bán cung cấp nước khoáng La Vie, vậy xin hỏi các chính sách tài trợ, điều kiện hợp đồng và phương thức thanh toán có những gì?
hop-dong-nuoc-khoang-lavie

XEM KHUYẾN MÃI